Menu

Dokumenty szkolne

Materiały do pobrania dla uczniów
i rodziców

Treść plików Format
Statut Szkoły Podstawowej w Rogowie 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - wyciąg ze Statutu szkoły
Regulamin wystawiania ocen z zachowania
Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Wykaz podręczników roku szkolnym 2018/2019

 

Regulamin monitoringu szkolnego 

 

 

Regulamin wycieczek szkolnych

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Wiadomości