Menu

Dokumenty szkolne

Materiały do pobrania dla uczniów
i rodziców

Treść plików Format
Statut Szkoły Podstawowej w Rogowie 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - wyciąg ze Statutu szkoły
Regulamin wystawiania ocen z zachowania
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

Podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018

Galeria zdjęć

Wiadomości