Menu

O szkole

N a s z a  s z k o ł a

Nasza szkoła oddana została do użytku w dniu 1 września 1971 roku.

 

 

Patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest
Mikołaj Kopernik

 

 

Szkoła Podstawowa posiada własny hymn i sztandar szkolny.

 

  Słowa naszego hymnu:

Ojczyzna, nauka i praca
Naszym dążeniem i celem.
Pragniemy myśl naszą wzbogacać,
Nauczyć chcemy się wiele.
Kopernik, patron naszej szkoły
Niech będzie dla nas wzorem
On imię Polski rozsławił
I okrył je honorem.


hymn szkolny.wav
melodia: Bronislaw Jackowiak
słowa: Benigna Konowalska
wykonanie: Dominika Chudzyńska

 

Galeria zdjęć

Wiadomości