Menu

Gazetka szkolna

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Rogowie

 

„Na Ostrzu Pióra” – pisemko twórczych uczniów

 

Skład członków zespołu redakcyjnego:

Agata Arndt, Agata Cholewińska, Katrzyna Danielska, Paulina Danielska, Martyna Dybalska, Patrycja Furdal, Wiktoria Krysztofiak, Julia Lewandowska, Marta Konowalska, Luiza Łagódka, Agata Nadolna, Patrycja Paluch, Zofia Pochylska, Otylia Sławska, Agata Szperka, Nikola Szykowna, Justyna Ratajczak, Magdalena Woźniak.

Opiekun: Kamila Dobrowolska

Gazetka szkolna „Na Ostrzu Pióra”, wcześniej wydawana pod nazwą „Niespodziewanka”, działa przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie od 2001 roku. Ten dwumiesięcznik w formacie zeszytowym liczy zazwyczaj od 16 do 22 stron.

Jest pisemkiem twórczych, uzdolnionych literacko uczniów klas starszych. Zawiera głównie teksty, poruszające zainteresowania i doświadczenia nastolatków, wypływające z ich aktualnych potrzeb i emocji. Młodzi redaktorzy piszą o sobie i o tym, co ich interesuje w kącikach: historycznym, muzycznym, czytelniczym, przyrodniczym i innych. Publikowane są opowiadania, recenzje polecanych do przeczytania książek, wiersze, nierzadko wywiady z ciekawymi osobami, sprawozdania z wydarzeń szkolnych, felietony oraz głosy wszystkich przedstawicieli społeczności uczniowskiej naszej szkoły w „Forum Ucznia”, zbierane do przygotowanej w czytelni skrzyneczki. Można tu poruszać aktualnie nurtujące sprawy, pozdrawiać swoje koleżanki, kolegów oraz nauczycieli.

Na łamach naszej gazetki prezentujemy również prace literackie z konkursów, prac klasowych itp.

Spotkania organizacyjne zespołu redakcyjnego odbywają się raz w miesiącu w czytelni biblioteki szkolnej w godzinach wolnych od zajęć lub po lekcjach.

Skład „Na Ostrzu Pióra” uzupełniamy w trakcie roku szkolnego, gdyż cały czas pragniemy umożliwiać chętnym, uzdolnionym literacko uczniom wejście do grona redaktorów w celu wzbogacania treści naszego pisemka.

Uczniowie zawsze mogą liczyć na  wsparcie i pomoc ze strony nauczycielki, opiekującej się zespołem redakcyjnym. 

Galeria zdjęć

Wiadomości