Menu

Gazetka szkolna

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Rogowie

 

„Na Ostrzu Pióra” – pisemko twórczych uczniów

 

Skład członków zespołu redakcyjnego:

Agata Arndt, Dominika Berka, Martyna Dybalska, Wiktoria Krysztofiak, Luiza Łagódka, Amelia Małecka, Agata Nadolna, Patrycja Paluch, Amelia Sykuła, Magdalena Woźniak.

Opiekun: Kamila Dobrowolska

Gazetka szkolna „Na Ostrzu Pióra”, wcześniej wydawana pod nazwą „Niespodziewanka”, działa przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie od 2001 roku. Ten dwumiesięcznik w formacie zeszytowym liczy zazwyczaj od 16 do 22 stron.

Jest pisemkiem twórczych, uzdolnionych literacko uczniów klas starszych. Zawiera głównie teksty, poruszające zainteresowania i doświadczenia nastolatków, wypływające z ich aktualnych potrzeb i emocji. Młodzi redaktorzy piszą o sobie i o tym, co ich interesuje w kącikach: historycznym, muzycznym, czytelniczym, przyrodniczym i innych. Publikowane są opowiadania, recenzje polecanych do przeczytania książek, wiersze, nierzadko wywiady z ciekawymi osobami, sprawozdania z wydarzeń szkolnych, felietony oraz głosy wszystkich przedstawicieli społeczności uczniowskiej naszej szkoły w „Forum Ucznia”, zbierane do przygotowanej w czytelni skrzyneczki. Można tu poruszać aktualnie nurtujące sprawy, pozdrawiać swoje koleżanki, kolegów oraz nauczycieli.

Na łamach naszej gazetki prezentujemy również prace literackie z konkursów, prac klasowych itp.

Spotkania organizacyjne zespołu redakcyjnego odbywają się raz w miesiącu w czytelni biblioteki szkolnej w godzinach wolnych od zajęć lub po lekcjach.

Skład „Na Ostrzu Pióra” uzupełniamy w trakcie roku szkolnego, gdyż cały czas pragniemy umożliwiać chętnym, uzdolnionym literacko uczniom wejście do grona redaktorów w celu wzbogacania treści naszego pisemka.

Uczniowie zawsze mogą liczyć na  wsparcie i pomoc ze strony nauczycielki, opiekującej się zespołem redakcyjnym. 

Galeria zdjęć

Wiadomości