Menu

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad uczniem. Oprócz funkcji opiekuńczej odgrywa doniosłą rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i stanowi ważne ogniwo w systemie wychowania dzieci i młodzieży. Świetlica szkolna wspomaga rozwój dziecka, rozwija  jego zdolności, zainteresowania. Zapewnia wypoczynek, stwarza warunki do działań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizuje zajęcia ruchowe, plastyczne, przygotowuje uroczystości szkolne, rozwija czytelnictwo, stwarza odpowiednie warunki do odrabiania zadań domowych. Świetlica szkolna to miejsce tętniące życiem, w niej  pracują ludzie wielkiego serca, dla których każde dziecko jest ważne, potrzebne, kochane, którzy znają radości i problemy każdego wychowanka.

W naszej szkole świetlica udostępniona jest wszystkim uczniom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach :

7:00 - 16:00

 

ZAJĘCIA, JAKIE PROPONUJE ŚWIETLICA SZKOLNA
UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY:

Pozaplanowe zajęcia dla wszystkich uczniów,

  • pomoc wychowawcy (także rówieśników) w odrabianiu zadania domowego,
  • możliwość organizacji samopomocy koleżeńskiej (tzw. klasowe „douczanie” na terenie świetlicy) ,
  • zajęcia plastyczne, artystyczne w ramach świetlicowego kółka plastycznego,
  • zajęcia czytelnicze,
  • gry i zabawy integrujące grupę świetlicową,
  • opieka nad uczniami przed rozpoczęciem lekcji i po zakończonych lekcjach,
  • realizacja scenariuszy zajęć świetlicowych i wychowawczych dostosowanych do bieżącej tematyki  (kalendarza, aktualnych wydarzeń, oczekiwań i potrzeb uczniów),
  • zajęcia na wolnym powietrzu - gry i zabawy na boisku szkolnym, piesze wycieczki - zależnie od pogody i pory roku.

 


Stołówka

W pomieszczeniu świetlicy znajduje się również stołówka szkolna, w której wydawane są obiady, kanapki, soki i ciepłe napoje.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum spożywają posiłki w następujących godzinach:

11.30 - 11.45 - obiad dla uczniów szkoły podstawowej

12.30 - 12.45 - obiad dla uczniów gimnazjum

11.45 - 12.00 - obiad dla dzieci sześcioletnich z klas I szkoły podstawowej

11.30 - 12.30 - obiad dla dzieci siedmioletnich z klas I szkoły podstawowej

                       (w środy i czwartki ze względu na wcześniejszy powrót z Lubcza)

12.45 - 13.30 - obiad dla dzieci siedmioletnich z klas I szkoły podstawowej

                               (w poniedziałki, wtorki, piątki)

 

Cena obiadu:

          - dla ucznia - 3 zł

          - dla osoby dorosłej - 6 zł

Opłaty za obiady u pani intendent.

Galeria zdjęć

Wiadomości