Menu

Biblioteka szkolna

          

 

Nasza biblioteka składa się z wypożyczalni z księgozbiorem głównym,  który liczy ponad 12 000 woluminów oraz z czytelni z czytelnią multimedialną, gdzie uczniowie mogą skorzystać z Internetu i ze zbioru podręcznego, złożonego głównie ze słowników,  encyklopedii, leksykonów i poradników.

 

Biblioteka szkolna została przeniesiona z piętra szkolnego do budynku z wejściem od strony boiska w sierpniu 2004 roku i od tego momentu funkcjonuje wraz ze stanowiskami komputerowymi. 

 

Większość księgozbioru to literatura dla uczniów z działami bajek, wierszy, baśni dla najmłodszych, lekturami dla młodszych i starszych uczniów, literaturą obyczajową, przygodową i innymi, które są wypożyczane komputerowo w programie bibliotecznym „Librus”.  Posiadamy też literaturę popularno-naukową i dział psychologiczny przeznaczony zarówno dla nauczycieli jak i dla rodziców. Jest w nim sporo nowości wydawniczych, które polecamy w osobnej zakładce.

Nauczyciele korzystają również ze zgromadzonych w bibliotece książek i pomocy  dydaktycznych, a wszyscy uczniowie z podręczników.

Obecnie, dzięki „Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa” , wzbogaciliśmy się o około 800 nowych książek (w tym audiobooków) o bardzo różnorodnej tematyce, zgodnych z nową podstawą programową oraz doświadczeniami i zainteresowaniami uczniów. W tworzeniu listy propozycji zakupów pomagali nam sami uczniowie.

 

Na terenie biblioteki działa szkolne pisemko „Na Ostrzu Pióra”, którym opiekuje się nauczycielka  Kamila Dobrowolska. Gazetka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum wydawana jest jako dwumiesięcznik od roku 2001.

   

Galeria zdjęć

Wiadomości