Menu

Harmonogram działań projektu „100 lat Niepodległej”

Lp.

ZADANIA DO REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Spotkanie organizacyjne dyrektora szkoły
wraz z koordynatorami projektu

Luty 2018 r.

Koordynatorzy

 Magdalena Warda

Izabela Plucińska

2.

Przedstawienie  uczniom propozycji udziału
w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno- -Fotograficznym „Polska w kolorze biało-
-czerwonym” w kategorii kl. I-III SP

Marzec 2018 r.

Wychowawcy klas

3.

Zajęcia taneczne – przygotowanie pokazu tańców (polonez, taniec wielkopolski)

Marzec

2018 r.

Koordynator

 Izabela Plucińska

4.

Organizacja Historycznego Rajdu
do miejsc pamięci

Wrzesień

2018 r.

Koordynatorzy

Daniel Trzeciak
Karolina Felkel
Maciej Michalczak

5.

              Rozpoczęcie akcji promocyjnej                
i aktualizacja linku niepodległościowego

Wrzesień 2018 r.

Koordynator
Anna Duszyńska

6.

 

Opracowanie regulaminów konkursów niepodległościowych

Wrzesień 2018 r.

Koordynator  

Agnieszka Sytek

7.

 

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu
„100 lekcji na 100 lat Niepodległej”

 

Wrzesień – listopad 2018 r.

Koordynatorzy
Izabela Plucińska

 nauczyciele historii, WOS-u,        języka polskiego
oraz muzyki

8.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych
o tematyce niepodległościowej dla chętnych uczniów gimnazjum

Do września  2018 r.

Koordynatorzy
Izabela Plucińska
Jacek Marosz

9.

Gra terenowa pt. "Ku Niepodległej" dla uczniów
z obszaru gminy Rogowo

Wrzesień 2018 r.

Koordynatorzy
Danuta Bykowska
Karolina Felkel
Maciej Michalczak

10.

Gminny Turniej Hokeja na Trawie pt. „Zagrajmy dla Niepodległej” 

 dla uczniów i społeczności lokalnej

Do 30 września
2018 r.

Koordynatorzy

Jerzy Jóskowiak
Daniel Chojnacki
Łukasz Chojnacki

  Harmonogram działań 9 listopada 2018 r. 9 listopada 2018 r. Bicie rekordu o 11.11

Koordynatorzy
Magdalena Warda
Danuta Bykowska
Agnieszka Sytek
Izabela Plucińska
Magdalena Warda

11.

„Żywa lekcja historii” – spotkanie z seniorami zasłużonymi dla Polski.
Podsumowanie cyklu i 100. lekcja

9 listopada 2018 r.

Koordynatorzy

Daniel Trzeciak

Zyta Łubecka

12.

„Droga do wolności” – wystawa

o 123 latach niewoli

9 listopada 2018 r.

Koordynator
Magdalena Warda
Danuta Bykowska

13.

I Olimpiada Wiedzy o Historii Polski

9 listopada 2018 r.

Koordynator
Daniel Trzeciak

14.

Warsztaty artystyczne dla uczniów, rodziców, dziadków (kotyliony, flagi, kwiaty z bibuły), przygotowanie dekoracji szkoły.
Najdłuższa flaga biało-czerwona

9 listopada

2018 r.

Koordynatorzy

Agnieszka Głowska

Karina Potocka-Dyro

nauczyciele świetlicy

 

 

Harmonogram działań 10 listopada 2018 r.

 

   

15.

Koncert dla Niepodległej

10 listopada

2018 r.

Koordynatorzy
Grażyna Spochacz
Jolanta Czerniejewska
Małgorzata Warda

Izabela Plucińska
 

16.

Rodzinne morsowanie

10 listopada

2018 r.

Koordynator

Przedstawiciele Rady Rodziców

 

 

Harmonogram działań 11 listopada 2018 r.

 

   

17.

Parada Patriotów, Wieczór z Niepodległą, czytanie epopei narodowej

11 listopada 2018 r.

Koordynatorzy
Izabela  Plucińska
Jacek Marosz

18.

Stworzenie Kalendarza

Listopad – grudzień 2018 r.

Koordynatorzy
Anna Duszyńska
Waldemar Rychlewski

19.

Rok Historii Lokalnej, Zabytki Rogowa

2018/2019

Koordynator
Adriana Straube

Galeria zdjęć

Wiadomości