Menu

Harmonogram działań projektu „100 lat Niepodległej”

Lp.

ZADANIA DO REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.

Spotkanie organizacyjne dyrektora szkoły wraz z koordynatorami projektu.

Luty 2018 r.

Koordynatorzy

 Magdalena Warda,

Izabela Plucińska

2.

Przedstawienie  uczniom propozycji udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno - Fotograficznym „Polska w kolorze biało-czerwonym” w kategorii kl. I-III i IV-VII SP oraz klasy gimnazjalne

Marzec 2018 r.

Wychowawcy klas

3.

Zajęcia taneczne – przygotowanie pokazu tańców ( Polonez, taniec Wielkopolski)

Marzec

2018 r.

Koordynator

 Izabela Plucińska

4.

Organizacja Historycznego Rajdu do miejsc pamięci

Maj - Czerwiec

2018 r.

Koordynator

Daniel Trzeciak

5.

Rozpoczęcie akcji promocyjnej                i aktualizacja linku niepodległościowego

Wrzesień 2018 r

Koordynator

 Anna Duszyńska

6.

 

Opracowanie regulaminów konkursów niepodległościowych

Wrzesień 2018r.

Koordynator  

Agnieszka Sytek

8.

Opracowanie i przeprowadzenie cyklu „100 lekcji na stulecie”

 

Wrzesień – Listopad 2018r.

Koordynator Adam Tyzler

n- le historii, WOS-u           i języka polskiego

9.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych o tematyce niepodległościowej dla chętnych uczniów gimnazjum

Do września  2018r.

 

Koordynator Izabela Plucińska, Jacek Marosz

10.

Opracowanie regulaminu Szkolnych        i Gminnych  Eliminacji Konkursu Piosenki Patriotycznej. Laureaci              i wyróżnieni zaśpiewają w Koncercie Wolności 11.11.2018r.

Do Października 2018r.

Koordynator Miron Zyzak

11.

Gminny Turniej Hokeja na Trawie pt. „Zagrajmy dla Niepodległej” 

 dla uczniów i społeczności lokalnej.

do 30 października 2018r.

Koordynator

Jerzy Jóskowiak

12.

„Żywa lekcja historii” – spotkanie                 z seniorami zasłużonymi dla Polski

Październik 2018 r.

Koordynator

Daniel Trzeciak,

Zyta Łubecka

13.

„Droga do wolności” – wystawa

o 123 latach niewoli

Październik 2018 r.

Koordynator

Magdalena Warda,

Danuta Bykowska

14.

I Olimpiada wiedzy o historii Polski

Listopad 2018 r.

Koordynator

Jacek Marosz

15.

Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla uczniów, rodziców, dziadków (kotyliony, flagi , kwiaty          z bibuły), przygotowanie dekoracji szkoły. Najdłuższa flaga biało-czerwona.

do 5 listopada

2018

Koordynator

 

Agnieszka Głowska

n-le świetlicy

16.

Koncert Wolności

Dzień dla Niepodległej

9  listopada

2018r.

Koordynator

 Magdalena Warda, Izabela Plucińska

17.

Rodzinny bieg Biało-Czerwonych

10 listopada

2018r.

Koordynator

Karolina Felkel, Maciej Michalczak, p. Turonek

18.

Gra terenowa dla uczniów z terenu Gminy Rogowo pt. „Ku Niepodległej”

10 listopada 2018 r.

Koordynator

Danuta Bykowska

 

19.

Parada Patriotów, Wieczór                                 z Niepodległą, spektakl, czytanie epopei narodowej

11 listopada 2018 r.

Koordynator Izabela  Plucińska, Magdalena Warda

20.

Stworzenie Kalendarza

Listopad – grudzień 2018 r.

Koordynator Anna Duszyńska, Waldemar Rychlewski

21.

Rok Historii Lokalnej, Zabytki Rogowa

2018/2019

Koordynator Adriana Straube

Galeria zdjęć

Wiadomości